HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kết thúc một học kỳ với sự nổ lực học tập, để các em được vui chơi thoải mái, tạo tâm thế cho các em học tập ở học kỳ 2. Hôm nay ngày 15 tháng 01 năm 2021, Trường TH Vĩnh Bình Bắc 3 tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các em vui chơi giải trí.

Các em được tham gia vào các trò chơi: Kéo co, chuyền bóng, bât xa và chạy 60 m.

Các em học sinh khối lớp 1, 2, 3 tham gia chơi kéo co. Với sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh học sinh và các bạn trong trường.

Các em chơi trò chơi chuyền bóng.

Kết thúc các phần thi, Ban tổ chức cũng có những phần thưởng tặng cho các em.

Nhất kéo co khối 1 là lớp 1/1; Nhì là lớp 1/3 và lớp 1/2 hạng ba.

Nhất kéo co khối 2 là lớp 2/3; Nhì là lớp 2/1 và lớp 2/2 hạng ba.

Nhất kéo co khối 3 là lớp 3/3; Nhì là lớp 3/2 và lớp 3/3 hạng ba.

Nhất chuyền bóng  khối 1 là lớp 1/1; Nhì là lớp 1/2 và lớp 1/3 hạng ba,

          Các em đạt thành tích tốt trong thi đấu hai nội dung bật xa và chạy 60 m.

Người đưa tin: Huỳnh Ngọc Hân