Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1. TB 299_Tuyen dung VC 2019 03/10/2019 Thông báo, Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
2. PL vi tri_so luong TD 03/10/2019 Thông báo, Vị trí và số lượng tuyển dụng
3. phieu dang ky du tuyen vien chuc 03/10/2019 Thông báo, Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức