TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Trường VTK ——————— KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Thứ/Ngày...

Tin tức giáo dục

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

Hôm nay ngày 05/09 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngành giáo dục trong cả nước nô nức đón chào năm học mới. Hòa chung không khí vui tươi cuả ngày khai trường trong cả nước nói...

Đào tạo

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

Hôm nay ngày 05/09 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngành giáo dục trong cả nước nô nức đón chào năm học mới. Hòa chung không khí vui tươi cuả ngày khai trường trong cả nước nói...

Chuyên đề giáo dục

NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ CÙNG HỆ THỐNG HEAD NAM BÌNH

NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ CÙNG HỆ THỐNG HEAD NAM BÌNH

Hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, lấy trẻ em là mục tiêu và là động lực xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã...

Tin tức

NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ CÙNG HỆ THỐNG HEAD NAM BÌNH

NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ CÙNG HỆ THỐNG HEAD NAM BÌNH

Hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, lấy trẻ em là mục tiêu và là động lực xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã...