TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Trường VTK ——————— KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Thứ/Ngày...

Tin tức giáo dục

Các trò chơi nhân gian chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3

Các trò chơi nhân gian chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3

Nhiệt liệt hưởng ứng ngày nhà giáo Việt Nam, được sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện vĩnh thuận nay trường tiểu học vĩnh bình bắc 3 tổ chức các trò chơi nhân gian nhằm...

Đào tạo

NỘI QUY – QUY CHẾ CƠ QUAN TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

NỘI QUY – QUY CHẾ CƠ QUAN TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

  PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   DỰ THẢO...

Chuyên đề giáo dục

Các trò chơi nhân gian chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3

Các trò chơi nhân gian chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3

Nhiệt liệt hưởng ứng ngày nhà giáo Việt Nam, được sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện vĩnh thuận nay trường tiểu học vĩnh bình bắc 3 tổ chức các trò chơi nhân gian nhằm...

Tin tức

Các trò chơi nhân gian chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3

Các trò chơi nhân gian chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3

Nhiệt liệt hưởng ứng ngày nhà giáo Việt Nam, được sự chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện vĩnh thuận nay trường tiểu học vĩnh bình bắc 3 tổ chức các trò chơi nhân gian nhằm...