KẾ HOẠCH

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Kế hoạch hoạt động năm học mới

Ngày đăng: Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Trường VTK ——————— KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Thứ/Ngày...

Tin tức giáo dục

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

Hôm nay ngày 05/09 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngành giáo dục trong cả nước nô nức đón chào năm học mới. Hòa chung không khí vui tươi cuả ngày khai trường trong cả nước nói...

Đào tạo

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

Hôm nay ngày 05/09 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngành giáo dục trong cả nước nô nức đón chào năm học mới. Hòa chung không khí vui tươi cuả ngày khai trường trong cả nước nói...

Chuyên đề giáo dục

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

Hôm nay ngày 05/09 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngành giáo dục trong cả nước nô nức đón chào năm học mới. Hòa chung không khí vui tươi cuả ngày khai trường trong cả nước nói...

Tin tức

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH BẮC 3

Hôm nay ngày 05/09 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngành giáo dục trong cả nước nô nức đón chào năm học mới. Hòa chung không khí vui tươi cuả ngày khai trường trong cả nước nói...