Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1. TB 299_Tuyen dung VC 2019 03/10/2019 Thông báo, Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
2. PL vi tri_so luong TD 03/10/2019 Thông báo, Vị trí và số lượng tuyển dụng
3. phieu dang ky du tuyen vien chuc 03/10/2019 Thông báo, Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên