HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI BẬC TIỂU HỌC CẤP HUYỆN (LẦN III) NĂM HỌC: 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo kế hoạch số 105/KH-PGDĐT, ngày 28/9/2018 về việc tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2018-2019. Và thông báo số 24/TB-PGDĐT, ngày 28/5/2019 Thông báo thời gian thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc tiểu học cấp huyện năm học 2018-2019. Thời gian thi và BGK làm việc từ 31/5 đến 13/6/2019 kết thúc.

Hôm nay 7 giờ 30 phút ngày 05 tháng 6 năm 2019 có 8 giáo viên trường TH-Vĩnh Bình Bắc 3 cùng với các giáo viên các trường Tiểu học trong huyện tham gia hội thi tại trường TH-Tân Thuận 2.

 Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi là một hoạt động chuyên môn nhằm tuyển chọn công nhận giáo viên đạt danh hiệu GVCN lớp giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp. Đồng thời, đánh giá thực trạng năng lực nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên. Từ đó các cấp quản lý giáo dục bồi dưỡng nâng cao năng lực chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Chuyên viên phòng GD&ĐT ông Ngô Việt Hùng thông qua Quy chế thi

Mỗi thí sinh thực hiện 4 phần thi gồm: Thi hồ sơ GVCN giỏi, thi năng lực hiểu biết, thi ứng xử tình huống Sư phạm và phần thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm.

(Phòng thi số 2) Các thí sinh làm bài nghiêm túc phần thi hiểu biết và ứng xử.

Chuyên viên phòng GD&ĐT ông Nguyễn Thanh Phong và ông Võ Thanh Liêm (Giám khảo hội thi) đang làm nhiệm vụ

Ngày 8/6/2019 thi tiếp phần Kể chuyện tình huống sư phạm, vòng thi thứ 4 là một vòng thi mà qua đó mỗi thí sinh được thể hiện tài năng đa dạng của bản thân, được chia sẽ trao đổi những kinh nghiệm trong công tác, các tình huống đã gặp trong công tác chủ nhiệm.

Hình ảnh các giáo viên trường TH Vĩnh Bình Bắc 3 tham gia phần thi Kể chuyện tình huống sư phạm

Cô Dương Thị Hiền thực hiện phần thi

Thầy Nguyễn Văn Còn thực hiện phần thi

Thầy Đỗ Văn Khởi thực hiện phần thi

Cô Dương Kim Non thực hiện phần thi

Cô Nguyễn Kim Nương thực hiện phần thi

Cô Nguyễn Thị Thuẩn thực hiện phần thi

Các hình ảnh ngày Tổng kết hội thi 13/6/2019. Đến dự có Trưởng phòng GD&ĐT ông Huỳnh Minh Tâm

Ông Nguyễn Thanh Phong chuyên viên phòng GD&ĐT (Thư ký – Giám khảo hội thi) thông qua đánh giá, kết quả hội thi

Ông Huỳnh Minh Tâm, trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận phát biểu

Phát biểu trong buổi tổng kết ông Huỳnh Minh Tâm, trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận nhận xét: Qua Hội thi cho thấy đa số giáo viên đã đầu tư thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nắm vững văn bản chỉ đạo vận dụng vào thực tiễn công tác phù hợp. Ông nhấn mạnh thêm: Cán bộ quản lý các trường cần tạo điều kiện khuyến khích giáo viên tham gia nhiều hơn trong những hội thi tiếp theo.

Ông Huỳnh Minh Tâm, Trưởng phòng GD&ĐT trao thưởng cho tất cả giáo viên đạt giải

Kết thúc sau 4 phần thi có 82 giáo viên được công nhận Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện (lần III) trên tổng số đăng ký dự thi ban đầu là 118 giáo viên. Trong đó khen thưởng theo Quyết định 57/QĐ-PGDĐT ngày 11/6/2019 của Trưởng PGDĐT huyện Vĩnh Thuận gồm có 32/82 giáo viên đạt. Qua cuộc thi này, các đồng chí giáo viên đã khẳng định năng lực của giáo viên chủ nhiệm hiện nay đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới.

Xin chúc mừng các giáo viên đạt giải trong kì thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm giỏi cấp huyện lần thứ III. Rất mong các thầy cô tiếp tục phát huy ưu thế và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà.

Bài và ảnh: Tố Quyên