NGÀY SÁCH “SẮC SON NIỀM TIN VỚI ĐẢNG” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm 2019 và 2020 là thời gian diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và của tỉnh (kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm ngày sinh của Người; 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước). Đặc biệt, bắt đầu từ quý I/2020 sẽ diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Để thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn, cống hiến vĩ đại và những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hôm nay, ngày 27/01/2021 Trung Tâm Chính Trị Huyện Vĩnh Thuận có tổ chức buổi triển lãm hình ảnh và kết hợp với thư viện lưu động tỉnh Kiên Giang tổ chức cho mọi người tham gia đọc sách và trình chiếu những thước phim tư liệu về thời chiến tranh để người dân hiểu thêm về Bác và các vị anh hùng dân tộc Việt Nam.

Ông Võ Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc TTCT Huyện Vĩnh Thuận ( thứ nhất từ phải qua)

Ông Võ Thanh Xuân – Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc TTCT Huyện Vĩnh Thuận ( thứ nhất từ phải qua)

Thi đua thực hiện tốt những lời căn dặn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc thiêng liêng của Người; tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học quý báu rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; khẳng định toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Kiên Giang luôn quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt di chúc của Bác, trung thành tuyệt đối và nỗ lực hết mình đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã chọn.

Thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm, hành động cụ thể; tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 19/9/2016 và Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Người thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, kế thừa những thành tích quý báu chúng ta đã đạt được trong những năm vừa qua; trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác; thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chúc phong trào thi đua yêu nước trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người viết: Nguyễn Thị Thẩm